Dagritme

In de dagindeling wordt het pedagogisch beleid weerspiegeld. De beschreven dagindeling geeft aan hoe het er dagelijks in de groepen aan toe gaat. Wanneer er aanleiding toe is, brengen we hierin veranderingen aan, bijvoorbeeld bij het vieren van feesten.

7.30-9.00
Kinderen worden gebracht en mogen aan tafel een spelletje of puzzel maken of kunnen er voor kiezen om vrij te gaan spelen.

9.30-10.00
Kinderen krijgen fruit en water, liedjes zingen, groepsgesprek, voorstel rondje of boekje lezen. Kinderen die 2 keer slapen gaan hierna naar bed.

10.00-10.15
Kinderen gaan plassen op de wc of potje en de anderen worden verschoond

10.30-11.15
Vrij spelen binnen of buiten, tijd voor een activiteit

11.15-11.30
Opruimen, handen wassen

11.30-12.00
Aan tafel voor de Lunch

12.00-12.45
Kinderen gaan plassen op de wc of op het potje de anderen worden verschoond, de tafel wordt afgeruimd en kinderen worden klaar gemaakt om te gaan slapen

13.00
Kinderen worden naar bed gebracht, kinderen die een halve dag blijven worden opgehaald of gebracht. Kinderen die niet meer naar bed hoeven mogen vrij spelen of kunnen een activiteit kiezen.

14.30-15.00
Kinderen die 2 keer slapen krijgen sap en een tussendoortje.

15.00
Kinderen uit bed halen en die 2 keer slapen naar bed.

15.30-16.00
Kinderen krijgen een tussendoortje en water.

16.00-17.00
Vrij spel of een activiteit

16.30
Kinderen gaan plassen op de wc of op het potje de anderen worden verschoond

17.00-18.00
Kinderen mogen spelen, aan tafel, in de gymzaal etc ondertussen worden ze opgehaald.

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

[dc_social_wall id="7926"]