Tarieven Kinderdagverblijf 2020

  • Inschrijfgeld € 25 per kind
  • Kosten kinderopvang per dagdeel  van 7.30 uur tot 13.00 uur           39,11

                                                                   van 12.30 uur tot 18.00 uur         39,11

Formule voor de belastingdienst:

Aantal dagen per week x 10,5 x € 7,45 x 51 weken : 12 maanden

Structureel een extra uur kost € 9,02 met een maximum van 2 uur. Dit houdt in dat uw kind bijvoorbeeld om 15.00 uur kan worden opgehaald in plaats van om 13.00 uur.

40 weken pakket

Sinds januari 2017 is het mogelijk om een 40 weken pakket af te nemen. Dit betekent dat uw kind tijdens alle basisschoolvakanties niet komt.
Voor het 40 weken pakket wordt er een hogere uurprijs berekend: u betaalt voor een  dagdeel € 46,00, wat neer komt op € 8,76 per uur.

Facturering

Aan het einde van iedere maand ontvangt u een factuur per e-mail van het aantal dagdelen dat wij uw kind hebben opgevangen. Als uw kind niet aanwezig is geweest door bijvoorbeeld ziekte, vrije dagen/vakantie, dat worden de uren die uw kind eigenlijk zou komen toch doorberekend. Het is wel mogelijk om deze uren in een later stadium in te halen, indien de groep het toe laat en in overleg met de leidsters. De dagen dat wij dicht zijn door vakantie worden niet doorberekend met uitzondering van feestdagen.

  • Indien u ons heeft gemachtigd voor automatische incasso, wordt het factuurbedrag rond de 26ste van de maand van uw rekening afgeschreven.
  • Ruildagen kunnen alleen buiten de zomervakantie ingezet worden. De ruildagen die na een halfjaar nog staan komen te vervallen.
  • De prijs is inclusief luiers.
  • Er is een opzegtermijn van 1 maand.

Kijk voor meer informatie en ontwikkelingen omtrent kinderopvangtoeslagen op www.Rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar