Ruilbeleid

Een kind mag, indien de planning dit toe laat, extra dag(delen) komen. Wanneer er bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, geen gebruik is gemaakt van de geplande opvang, mag het dagdeel op een ander tijdstip ingehaald/geruild worden.

Een ruildag kan worden toegekend wanneer er plaats is in de eigen groep of in overleg op de andere groep, dit mag alleen met toestemming van ouders. Dat betekent dat de groep waar uw kind op de ruildag geplaatst zal worden voldoet aan de leidster-kind-ratio. Het is niet mogelijk om van de peuterarrangementen naar de reguliere opvang te ruilen en andersom. Aanvragen van ruildagen kan via ons mail adres .

Het kinderdagverblijf laat zo snel mogelijk weten of zij akkoord gaan met de voorgestelde ruildag.

U heeft recht op een ruildag mits er voldaan wordt aan de volgende criteria;

  • Als uw kind afwezig is, graag 9.00 afmelden.
  • Ruildagen kunnen niet worden opgenomen tijdens de zomervakantie.
  • Ruildagen zijn 6 maanden geldig, na deze periode komen ze automatisch te vervallen.
  • Ruildagen kunnen niet vooraf worden opgenomen.
  • Ruildagen zijn kind gebonden.
  • Het kan zijn dat uw kind op de andere groep geplaatst wordt, i.v.m. het kind aantal, ouders dienen in dit geval een formulier voor akkoord te ondertekenen.
  • Een extra dag kan alleen plaatsvinden wanneer ook de personele bezetting van de groep dit toe laat. Er kan geen extra personeel worden ingezet voor de afname van een ruildag of een extra dag.
  • Wij houden in ons systeem bij hoeveel ruildagen uw kind nog heeft. Het aantal ruildagen wat in ons systeem staat is bindend. Hierover kan geen discussie ontstaan.
  • Nationale feestdagen gelden niet als ruildag.

Mocht uw kind geen ruildagen meer hebben en uw opvang nodig heeft kunt u gebruik maken van een extra dagdeel. Ook deze kunt u via het email adres aanvragen.

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

[dc_social_wall id="7926"]