Peuteropvang Den Dungen: “De Teigetjes”

Als je geen opvang voor de hele dag nodig hebt maar het belangrijk vindt dat je peuter een aantal dagdelen met andere kinderen speelt en wordt uitgedaagd om te ontdekken, is een peuterarrangement een goed keuze voor je. Op dinsdag 1 september 2015 zijn wij gestart met peuterarrangement!

Tijdens het peuterarrangement bieden wij dagelijks (m.u.v. schoolvakanties) activiteiten aan voor de kinderen. Hierbij maken wij gebruik van het speelse totaalprogramma voor peutergroepen: Uk & Puk. Dit programma stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Vanuit de dagopvang werken wij al jaren elke dag met alle kinderen met het VVE-programma Uk en Puk. Zo hebben we al de nodige kennis en ervaring opgedaan en kunnen wij een vloeiende overgang naar de basisschool garanderen. Het is ook mogelijk voor kinderen vanaf 2 jaar die niet naar de dagopvang gaan, om hieraan deel te nemen. Het peuterarrangement is dagelijks, van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Wij stimuleren de algehele ontwikkeling; niet alleen op sociaal gebied leren de kinderen veel , maar ook op emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied worden de kinderen uitgedaagd.

Kinderdagverblijf de Teigetjes! draagt bij aan een stukje zelfstandigheid. De kinderen vinden het leuk om weer naar hun vriendjes te kunnen gaan. Het is goed  dat je kind in een veilige omgeving leert om te gaan met het feit dat jij weggaat en er op leert vertrouwen dat je terug komt.

Wij zorgen voor een goede voorbereiding op school. Wij werken met VVE ( Vroeg en Voorschoolse Educatie). Hierdoor worden eventuele taal-of ontwikkelingsproblemen aangepakt.

Bij ons kinderdagverblijf wordt de sociale ontwikkeling bevorderd. Ze doen er andere ervaringen op dan thuis en leren met andere kinderen omgaan. Samen delen, samen spelen. Het is een goede basis voor je kind zijn sociale gedrag.

Kinderdagverblijf De Teigetjes! is leuk en goed voor je kind, de pedagogisch medewerksters zijn lief voor je kind, weten hoe de ontwikkeling van een kind verloopt, spelen met je kind en bieden voor alle leeftijden leuke activiteiten aan.

Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

<pre wp-pre-tag-