Risico-inventarisatie

Kinderdagverblijf De Teigetjes! heeft een gedetailleerde risico-inventarisatie uitgevoerd op de locatie. Met deze risico inventarisatie kijken wij naar de veiligheid, gezondheid en hygiëne van de binnen en buitenruimte en inventariseren daarbinnen de eventuele risico’s. Deze worden hierin beschreven en er wordt beschreven welke maatregelen we hebben genomen om ze te minimaliseren en de veiligheid te optimaliseren. Deze risico-inventarisatie wordt ieder jaar opnieuw bekeken en geïnventariseerd. Op deze manier wordt de veiligheid van de kindjes optimaal gewaarborgd. Op de locaties ligt deze risico-inventarisatie. Ouders kunnen deze bij de pedagogisch medewerkers opvragen en inzien.

Als er een risico bestaat of die groot of klein is dan wordt daar een actieplan op geschreven zodat iedereen op de hoogte is wat ze er aan kunnen doen het te voorkomen. Dit wordt ook besproken met de leidsters in vergaderingen zodat iedereen op de hoogte blijft van de actieplannen en we eventuele aanpassingen kunnen doen.

Veiligheid en gezondheid beleid

Veiligheid en gezondheid beleid peuters 2023

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

[dc_social_wall id="7926"]