Oudercommissie

//Oudercommissie
Oudercommissie2019-01-18T10:04:34+02:00

Oudercommissie

De oudercommissie is een adviesorgaan met als doel om, als vertegenwoordiging van de ouders, gevraagd en ongevraagd advies te geven. De oudercommissie (OC) maakt zaken die zij zelf signaleert bespreekbaar en pakt zaken op naar aanleiding van vragen / onderwerpen die bij de ouders spelen.

Onderwerpen die door de OC worden besproken zijn bijvoorbeeld: pedagogisch beleidsplan, risico-inventarisaties van gezondheid en veiligheid, voedselbeleid en prijsverhogingen. De OC vertegenwoordigt de ouders met betrekking tot deze onderwerpen en geeft een advies aan het KDV.

Een OC-lid wordt voor twee jaar aangesteld. Na deze twee jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Het aftredende lid mag zich dan weer opnieuw verkiesbaar stellen.

Mocht u vragen of ideeën voor de oudercommissie  hebben, dan kunt u hen bereiken via het e- mailadres: deteigetjes@gmail.com

De oudercommissie bestaat op dit moment uit de volgende ouders:

Secretaris                          : Kristel Heerkens- Cooijmans

Penningmeester               : Marleen van de Westelaken-Huigen

Voorzitter                          : Marjorie Damen

Algemeen lid                    : Marloes van Wanrooij

Algemeen lid                    : Mieke van de Steen

Marjorie Damen
Marjorie Damen
Mijn naam is Marjorie Damen, getrouwd met Joris en ouders van Floor (2013) en Guus (2016). Ik ben werk-zaam als Project Manager bij DPD Pakketservice. Sinds een paar jaar wonen wij met veel plezier in Den Dun-gen! In 2017 ben ik lid geworden van de oudercommissie omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage te kun-nen leveren aan een prettige en goede kinderopvang. Dit doe ik in de oudercommissie door mee te denken over het beleid en de kwaliteit van de opvang. Hier hebben alle kindjes en ouders plezier van! Mocht je vragen of opmerkingen hebben, benader ons dan gerust want daar zijn we voor!
Kristel Heerkens-Cooijmans
Kristel Heerkens-Cooijmans
Mijn naam is Kristel Heerkens-Cooijmans. Ik ben de moeder van Noa
(2014) en Zoë (2016). Noa en Zoë gaan op maandag en dinsdag met veel plezier naar de opvang! Ik ben werk-zaam als marketeer bij Malmberg (educatieve uitgeverij). Ik ben sinds 2016 lid van de oudercommissie om op die manier mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de kinderopvang bij De Teigetjes! om zo voor onze kinderen goede opvang, in een fijne, veilige omgeving te waarborgen.
Marleen van de Westelaken-Huigen
Marleen van de Westelaken-Huigen
Mijn naam is Marleen van de Westelaken-Huigen en ik ben getrouwd met Koen. Samen zijn wij de trotse ou-ders van Niels (2010), Tim (2012) en Femke (2015). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als laboratorium-specialist in het Radboudumc.
In 2013 ben ik lid geworden van de oudercommissie van De Teigetjes!. Ik vind het erg belangrijk om betrokken te zijn bij de gang van zaken rondom het Kinderdagverblijf waar we onze kinderen elke week naar toe bren-gen. Daarbij vind ik het leuk om mee te denken en praten over het beleid en de kwaliteit. Ik hoop bij te dragen aan een toegankelijke en open oudercommissie.
Marloes v Wanrooij
Marloes v Wanrooij
Mijn naam is Marloes v Wanrooij. Samen met Mark Putmans trotse ouders van : Maaike (2014) & Milan (2016).
Onze kinderen gaan elke donderdag met veel plezier naar kinderdagverblijf De Teigetjes!. Ik ben zelf werk-zaam bij Zorggroep Elde, als wondverpleegkundige. Sinds 2014 ben ik lid van de oudercommissie. Ik vind het belangrijk om zo mijn steentje bij te kunnen dragen aan het lief en leed rondom onze kindjes die we er alle-maal vol liefde achter laten. Samen met de andere leden van de oudercommissie behartig ik de belangen van u als ouder die zijn kind(-eren) naar de opvang brengt. Wij letten er gezamenlijk op onder andere de kwaliteit van de opvang. Wij zijn er ook voor u als u klachten / vragen heeft die u liever niet bespreekt of niet beant-woord krijgt door leidsters van de groep. Maar ook als u leuke ideeën heeft voor de opvang staan wij voor jullie klaar. Dus bij vragen, problemen of leuke ideetjes twijfel niet en benader ons.
Wij zijn er voor u als ouder en staan graag voor u klaar.
Mieke van der Steen
Mieke van der Steen
Mijn naam is Mieke van der Steen, getrouwd met Peter. En samen hebben we 3 prachtige zonen; Harm (2012), Ties (2013) en Gijs (2014). Ik werk als commercieel medewerker op de binnendienst bij Legrand, een internati-onale handelsonderneming. Eerst Harm en nu Ties gaat op de woensdag naar het peuterarrangement. De reden hiervoor is omdat ik het belangrijk vindt om de overgang naar de basisschool zo prettig mogelijk te ma-ken. Mede daarom zet in ik me in bij de oudercommissie zodat ook het peuterarrangement vertegenwoordigd is en ik een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de arrangementen bij De Teigetjes!.

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

Thema: verkeer

We hebben een leuk thema verkeer achter de rug met als afluister een gezellige [...]