Personeelsbeleid

Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt de leidster/kind ratio uit de CAO kinderopvang aan gehouden.

Alle pedagogisch medewerksters van kinderdagverblijf de Teigetjes! moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een pedagogisch medewerkster geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor zij niet met kinderen mag werken. Voor de kinderopvang geldt een continue screening.

Alle pedagogisch medewerksters van kinderdagverblijf de Teigetjes! beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen. Dit houdt in dat er minstens een middelbare beroepsopleiding op sociaal of pedagogisch gebied is afgerond. De meest voorkomende opleiding in de kinderopvang is SPW 3. Daarnaast worden een aantal opleidingen vermeld waarvan in de CAO is bepaald dat die ook geschikt zijn voor de functie van pedagogisch medewerkster.

Kinderdagverblijf de Teigetjes! werkt niet met inval krachten maar alleen met vaste pedagogisch medewerksters, zij vangen elkaar op bij bijvoorbeeld ziekte of verlof.

Kinderdagverblijf de Teigetjes! werkt regelmatig met stagiaires, we vinden het belangrijk toekomstig pedagogisch medewerksters de kans te geven ervaring  op te doen binnen het kinderdagverblijf. Stagiaires worden altijd boventallig ingezet, en zullen werken onder de begeleiding van de ervaren krachten.

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

[dc_social_wall id="7926"]