Gezondheid en veiligheid

Kinderdagverblijf De Teigetjes! vindt het belangrijk dat de gezondheid en veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers gewaarborgd wordt. Jaarlijks vinden er inventarisaties plaats op het gebied van gezondheid en veiligheid dit is niet alleen wat wij belangrijk vinden maar dit wordt ook getoetst door de GGD.

De pedagogisch medewerksters letten op de veiligheid van kinderen binnen en buiten de locatie. Er wordt jaarlijks een inventarisatie gemaakt op het gebied van veiligheid, maar ook tussentijds wordt er ook gecontroleerd op onveilige situaties.

Wanneer er een onveilige situatie wordt geconstateerd wordt hier zo snel mogelijk actie op ondernomen. Tevens wordt er rekening gehouden met de veiligheid van kinderen wanneer we uitstapjes maken. Een pedagogisch medewerkster zal nooit alleen op pad gaan en de kindjes dragen veiligheidsvesten.

Tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf komen kinderen via andere kinderen vaker in contact met allerlei ziekteverwekkers. Om de gezondheid te waarborgen wordt er bij kinderdagverblijf De Teigetjes! gewerkt met een gezondheidsbeleid.

Dit houdt in dat we steeds knelpunten en verbeter punten inventariseren, maatregelen nemen en evalueren hoe het met de gezondheidsrisico’s op de verschillende groepen gesteld is. Hierbij wordt gewerkt met een risico inventarisatie lijst.

pedagogisch beleidsplan 2019

pedagogisch beleidsplan 2022 peuterarrangement

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

[dc_social_wall id="7926"]