Uk & Puk

Spelen is ontdekken en spelen is groeien!!

Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen!
Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Samen praten is belangrijk in Uk & Puk. Logisch want door samen te praten, ontwikkelen kinderen hun taalvaardigheid. Alle Uk & Puk-activiteiten lokken bewust interactie uit tussen kinderen en leidsters. Uk & Puk besteedt veel aandacht aan voorlezen, want voorlezen stimuleert de woordenschat en oefent kinderen in begrijpend luisteren.

Dit zijn de thema’s van Uk & Puk:

 • Welkom Puk!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Eet smakelijk!
 • Dit ben ik!
 • Reuzen en kabouters
 • Regen
 • Hatsjoe!
 • Knuffels
 • Oef, wat warm!
 • Ik en mijn familie

Volgsysteem Uk en Puk

Het Uk & Puk volgsysteem 0 – 4 jaar richt zich op vier ontwikkelingsgebieden:

 • sociaal-emotioneel
 • taal
 • rekenen
 • motoriek

Elk ontwikkelingsgebied bestaat uit leerlijnen. Een leerlijn is opgebouwd uit verschillende vaardigheden. De ontwikkelingsgebieden taal en motoriek zijn ook nog verder onderverdeeld in verschillende domeinen.

De observatielijsten zijn verdeeld in 5 periode: baby(10 maanden), dreumes(18 maanden), begin peuter(2 jaar), midden peuter(3 jaar) en eind peuter(4 jaar). Zo wordt ook zichtbaar of een kind zich in een bepaalde periode goed of dat de ontwikkeling stagneert.

De observatiepunten zijn in concreet, observeerbaar gedrag omschreven. Ieder kind heeft zijn eigen dossier waarin we deze observatiemomenten terug kunnen lezen. In dit dossier worden ook extra oefen opdrachten ter voorbereiding op school bewaard.

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

[dc_social_wall id="7926"]