Ziektebeleid

Kinderen die ziek zijn hebben extra aandacht en zorg nodig en kunnen daardoor beter thuis verzorgd worden. Ziekte is een ruim begrip. Er ontstaat daardoor regelmatig een discussie of een kind met bepaalde ziekte verschijnselen naar De Teigetjes! mag komen of thuis moet blijven.  De beslissing of een kind al dan niet op de groep kan blijven, wordt dus in principe genomen door de pedagogisch medewerksters die de richtlijnen aan houden van de GGD. We moeten daarbij natuurlijk rekening houden met het belang van de andere kinderen en de leidsters zelf. Zodra het ziek zijn de groep negatief beïnvloed, worden de ouders geïnformeerd en verzocht om het kind op te halen. (bv diarree)

Als een kind koorts heeft (38,5 °C), lichten we de ouders altijd in. Afhankelijk van hoe het kind zich voelt, overleggen we met de ouders of het noodzakelijk is dat het word opgehaald. We hanteren een stoplicht beleid.

Medicijnen

De pedagogisch medewerksters van kinderdagverblijf De Teigetjes! mogen medicijnen als antibiotica, neusdruppels, chamodent, e.d aan de kinderen geven. Wel is het daarbij belangrijk dat de ouders hier duidelijk toestemming en voorlichting over geven. Het is dan ook verplicht de overeenkomst “gebruik geneesmiddelen” in te vullen, zo voorkomen we mogelijke problemen. De ouders en de pedagogisch medewerkster van de groep ondertekenen beiden het formulier. Zonder het ingevulde formulier worden er op het kinderdagverblijf geen medicijnen toegediend. Dit formulier is te verkrijgen bij een van de pedagogisch medewerksters.

Als het kind koortsig is geven de leidster hem/haar extra te drinken en proberen hem/haar af te koelen door warme kleding uit te trekken. Er wordt op kinderdagverblijf De Teigetjes! geen paracetamol gegeven.

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

[dc_social_wall id="7926"]