In januari 2018 kregen wij een onaangekondigd inspectiebezoek van de GGD. De GGD kwam langs voor de jaarlijkse, onaangekondigde inspectie. Tijdens deze inspectie zijn verschillende aspecten gecontroleerd, zoals het pedagogisch beleid, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de diploma’s en VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) van het personeel, de roosters, de sfeer op de groep, het pedagogisch handelen en de werkwijze op de groepen. Wij zijn dagelijks druk bezig om de kwaliteit te waarborgen en dan is het altijd erg fijn om weer een bevestiging te krijgen van de GGD.